Homeopati

Homeopatisk konsultation 1:a besöket.

Hej och välkommen på en homeopatisk konsultation med mig.
Om du inte hittar någon tid att boka denna tjänst så ring eller mejla då alla tider för bokning inte ligger ute. 0705228104 / maria@animafriskvard.se
Homeopati är en energimedicin, och ser till hela människan eller djuret. Det homeopatiska medlet stimulerar immunförsvaret som i sin tur höjer sig och hjälper på så vis kroppen att söka läkning. Behandlingen anpassas individuellt efter varje persons behov.
Homeopatiska medel ger inga biverkningar, men däremot kan så kallade förstförsämringar uppstå när immunförsvaret börjar arbeta för att höja sig.
Homeopati är ingen kvickfix, utan kroppen strävar efter hälsa i den takt personens immunförsvar klarar av. Eftersom immunförsvaret triggar igång kroppens självläkningsförmåga, är tanken att grundorsaken till obalansen läks ut.
Homeopatin är miljövänlig.
Vid första besöket/samtalet tas en fullständig anamnes. Det innebär att homeopaten ställer en hel del frågor om din sjukdomshistoria, känsligheter, sug, beteenden och rädslor m.m. för att göra en kartläggning. Utifrån din berättelse väljer sedan homeopaten ett enda medel som bäst motsvarar just din sjukdomsbild.
Räkna med att första besöket tar en till två timmar. Fem veckor efter avslutad kur, är det dags för en uppföljning. Där går vi igenom vad som hänt eller förändrats sedan intag av medlet. Återbesöket tar 30-60 minuter.
Vid kroniska besvär får man räkna med att läkning kan ta tid. Vid akuta eller kortvariga besvär går det snabbare. Uppföljning sker då tidigare.
1:a besöket 925:-
Återbesök 800:-
Välkommen!

Homeopatin grundades av Samuel Hahneman som levde 1755 – 1843.

Vad kan homeopati hjälpa till med?

Fysiska, mentala, emotionella och hormonella problem.

Akut och kroniskt.